Hrad Frýdštejn

Frýdštejn - skalní hrad s nejistým datem založení, s největší pravděpodobností kolem poloviny 14. století. První písemná zmínka pochází z roku 1385, tj. v době vlády Václava IV. Za husitských válek byl hrad obléhán husitskými vojsky.
Hrad často měnil majitele a v 16. století už začíná pomalu chátrat. Vzhledem ke své dispozici se nehodil na přestavbu na šlechtické sídlo a rychle tak ztrácí na významu. Díky své mohutné konstrukci však vydržel až do 19. století, kdy ho od tehdejších majitelů kupuje Okrašlovací spolek, který hrad po nezbytných pracech zpřístupňuje veřejnosti.

3D model umístěný na webové stránky bohužel nemůže být kvůli výkonostním omezením webové implementace 3D enginu v maximální kvalitě. Níže se můžete podívat na video vygenerovaného modelu s maximálními detaily.