Hrad Frýdštejn

Frýdštejn - skalní hrad s nejistým datem založení, s největší pravděpodobností kolem poloviny 14. století. První písemná zmínka pochází z roku 1385, tj. v době vlády Václava IV. Za husitských válek byl hrad obléhán husitskými vojsky.
Hrad často měnil majitele a v 16. století už začíná pomalu chátrat. Vzhledem ke své dispozici se nehodil na přestavbu na šlechtické sídlo a rychle tak ztrácí na významu. Díky své mohutné konstrukci však vydržel až do 19. století, kdy ho od tehdejších majitelů kupuje Okrašlovací spolek, který hrad po nezbytných pracech zpřístupňuje veřejnosti.

Nově se také díky 3D skenování můžete podívat na historický model hradu Frýdštejn od pana Ing. Petra Vodičky PhD. a porovnat, jak hrad vypadal dříve.

Na 3D modelu se podíleli:

Krosapp Imagery
3D skenování/modelování a softwarová implementace

Obec Frýdštejn
Provozovatel hradu

Turnovské památky a cestovní ruch
Vlastník historického modelu hradu Frýdštejn

Městské muzeum Lomnice nad Popelkou
Expozice historického modelu hradu Frýdštejn

Ing. Petr Vodička, PhD.
Autor historického modelu hradu Frýdštejn