Hrad Hněvín

Mostecká dominanta tyčící se na stejnojmenném vrchu, který byl osídlen již v pravěku. První zmínky o hradu pocházejí z doby Přemysla Otakara II. V době Rudolfa II. zde pobýval slavný dvorní alchymista Edward Kelly. Po upadnutí v císařovu nemilost a nepovedeném útěku z Křivoklátu, byl Kelly uvězněn právě na Hněvíně a roku 1597 zde také zemřel. Původní hrad byl zbořen po třicetileté válce. Dnešní podoba je historizující rekonstrukce z přelomu 19. a 20. století. Dnes hrad slouží jako hotel a restaurace a jako na jednom z mála českých hradů je zde tedy možnost přespání s veškerým komfortem.